Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Халкъны даима алдатмакъ олмаз

Миллий Меджлиснинъ реберлери Украина Президенти Виктор Януковичнен корюшип, къырымтатарларнынъ талапларыны беджермеге къандырмакъ умютинделер. Акс алда августнынъ сонъунда оладжакъ Къурултайнынъ невбеттеки сессиясында ярымадада наразылыкъ акцияларыны башлав акъкъында къарар алына билир.

Бу акъта Миллий Меджлис реиси Мустафа Джемилев бойле айта: «Август 26-да Къурултай кечирип, къырымтатар халкъы арекетлерининъ стратегиясы къабул этиледжек. Малюматларгъа коре, президент июльнинъ сонъуна къадар Къырымда раатланаджакъ, сонъра бир къач куньге Киевге барып келеджек ве мында иш корюшювлерини кечиреджек. Бельки о заман бир шей белли олур. Эгер корюшюв олмаса, эбет, биз кимсени атмамыз, амма вазиетни бойле къалдырмакъ да олмаз. Вазифесинден бошатылгъан Ильмий Умеров ве Къадыр Османовдан гъайры, якъында Джанкой район девлет мемуриети башынынъ муавинини де иштен чыкъардылар. Башкъа къырымтатар вазифедар хадимлерине де тазыйыкъ этиле. Къырымтатарлар ич кимседен, ич бир акимиеттен къоркъмайлар! Бизни Совет акимиети къоркъутып оламады, бугуньки акимиетнинъ де къолундан кельмез. Шуны анъламалы ки, проблемлер чезильмейип, халкъны даима алдата берселер, тынч акцияларнынъ файдасы корюльмез.
Халкъ ачувлана ве энди эмин арекетлерге кечмекни талап эте. Къырымтатарлар Украинанынъ энъ анълы ватандашлары олып, рус сепаратизм ине къаршы турдылар. Лякин украинлер русларнен мунасе-бетлерини тюзеткенлеринен бизлерни унуталар. Бойле ал къырымта-тарларны тюшюнмеге меджбур эте».

Къырымтатарларгъа бу акцияларда Тюркие къолтутмайджакъ. «Бизим Тюркие иле айрыджа мунасебетлеримиз бар. Анда Къы-рымдакисине коре он кере зияде къырымтатарлар яшамакъта. Табиий ки, алякъаларымыз къавий. Укюметте чалышкъан бир чокъ хадимлер къырымтатарлар ве атта баш назирнинъ къырымтатар тамырлары бар. Лякин о башкъа девлет, биз де Тюркие ватандашы дегиль де, Украина гражданларымыз. Тюркие бизге ярдым эте, амма сиясий меселелерде биз тек Украина менфаатларыны козьде тутып иш коремиз», — деди Меджлис реиси.    

Источник: Янъы дюнья

News maker www.selyam.com
2010-07-24 00:57:05
Раздел: Общество

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2020  www.selyam.com