Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
Китаплар керекли ве файдалы олды

ATR телеканалынынъ «Балчокъракъ бирлешмеси» балалар программаларынынъ редакциясы Къырым Юкъары Шурасынынъ депутаты, «Маарифчи» ассоциациясынынъ рейси Сафуре Каджаметовагъа тешеккюр бильдире.

Сафуре ханым, бирлешмемиз балаларнен мешгьулиетлер кечиргенини билип, ярдым косьтермеге ашыкъты. «Маарифчи» тарафындан бахшыш этильген китапларны яш мухбирлеримиз къулланалар. Дерслерде оларны къулланып, файдалы малюматлар тапып, озь бильгилерни теренлештирелер, нутукъларыны инкишаф этелер. «Мевзулар боюнджа русча-къырымтатарджа лугъат»ында бипьмеген, анъламагъан сёзлерни тез-тез тапамыз. Балаларнынъ къолларындан бу китаплар тюшмей. Олар тек балапаргьа дегиль, эр бир одада чалышкъан хадимлеримизге де керекли олды.
АТРде «Балчокъракъ 6ирлешмеси»нинъ яш мухбирлери, алып барыджылары

Источник: Янъы дюнья

News maker www.selyam.com
2012-04-06 15:57:35
Раздел: Образование

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2019  www.selyam.com