Selyam
 
Ваш Email:
Пароль:
 Запомнить меня

Регистрация /Забыли пароль?
ТМУде бир кереден беш къырымтатар оджасы иштен бошатылды

Таврия миллим университети Къырымтатар ве шаркъ филологиясы факультети Къырымтатар эдебияты кафедрасынынъ беш уйкен оджасы — Айше Кокиева, Джемиле Сулейманова, Гульнар Сейтваниева, Амет Харахады ве Энвер Къуртумеров бир кереден иштен бошатылды.

Шуны къайд этмек керек ки, башта бу оджаларнынъ дере саатлери къыскъартыладжагъы хабер этильгенде, олар ТМУ ректоры Н.В. Багровгъа ресмий мектюп иле мураджаатта булундылар. Мектюпте, джумледен, бойле дениле: «Кафедранынъ енъишлерини ашагъыдаки фактлар косьтере:
—  соньки учь йыл ичинде ТМУ кафедралары рейтингинде къырымтатар эдебият  кафедрасы  факультетте 1-нджи ерни алды. 2012 сенеси кафедранынъ ильмий фааллиги 19,9 баллны тешкиль этти (къырымтатар тильшынаслыгьы кафедрасы — 9,1, шаркъ филологиясы кафедрасы — 6,3); — айны шу девир ичинде  къырымтатар эдебияты кафедрасында 1 намзетлик ве 1 докторлыкъ диссертациялары къорчаланды;
— кафедра оджалары Украина Тасиль назирлиги ве Къырым Тасиль назирлиги тамгъасынен бир сыра дерслик ве окъув къулланмалары азырладылар».
Мураджааттан сонъ бу оджаларнынъ эписи иштен бошатылды.
- Къырымтатар халкъынынъ миллим тасили кергин вазиетте булунгьан бир вакъытта миллетнинъ маневий оджакъларындан бири олгъан эдебият кафедрасында дере саатлерининъ эксильтильмеси ве акъибет оларакъ оджаларнынъ иштен чыкъарылмасы келеджекте умумен къырымтатар тили ве эдебияты болюгининъ къапатылмасына алып келир, — дейлер мураджаат муэллифлери.
Кафедра оджалары Къырым Юкъары Шурасындаки даимий комиссия, Миллий Меджлис ве джемаат тешкилятларына бу вазиетни бильдирмек ниетинделер. Газетамыз исе ишбу проблемни терендже огренип, аит тешкилятлар ве менфаатдар тарафларнынъ эписинден изаатлар алып, кениш джемаатчылыгъымызгъа келеджек санда такъдим этеджек.

Источник: Янъы дюнья

News maker www.selyam.com
2013-08-23 19:53:07
Раздел: Политика

Разделы

Здоровье
История
Культура
Музыка
Образование
Общество
Политика
Разное
Сельское хозяйство
События
Спорт
Строительство
Экономика


На главную | О проекте | Правила | Помощь
Copyright © 2009-2024  www.selyam.com